Doplnkové kurzy

Pokiaľ si chcete naďalej rozširovať svoje vedomosti a zručnosti, pripravili sme pre vás rôzne doplnkové kurzy. Kurzy sú prístupné všetkým poradkyniam, ktoré ukončili aspoň jeden kompletný kurz poradkyne v Škole nosenia (šatka/nosič). Členky OZ Škola nosenia majú na doplnkové kurzy 10% zľavu.

Zdravé nosenie


Rozsah kurzu: 4x40 minút video záznam

Cena kurzu: 20€ / pre členky 18€

Sociálne siete

Online kurz

Využitie sociálnych sietí pre poradkyne nosenia: rozdiel medzi stránkou, skupinou a súkromným profilom. Založenie a správa.

Rozsah kurzu: 2x40 minút

Cena kurzu: 10€ / pre členky 9€

Canva pre začiatočníkov

základné funkcie

vytváranie plagátikov

Rozsah kurzu: 2x40 minút

Cena kurzu: 10€ / pre členky 9€


Nosiče Zumbucca

Pripravujeme

Elastická šatka

Online kurz

Viazanie elastickej šatky s novorodencom

Pripravujeme