Ako sa stať poradkyňou

Ak už nosíte svoje dieťatko a chceli by ste si rozšíriť svoje vedomosti o ergonomickom nosení detí, zoznámiť sa lepšie s ďalšími nosiacimi pomôckami a pomáhať iným mamičkám ako poradkyňa nosenia, srdečne vás pozývame do našej Školy nosenia.


Aj poradkyne potrebujú svoje zázemie, kde sa môžu poradiť, vymeniť si skúsenosti s ostatnými poradkyňami, načerpať nové informácie a energiu. Práve pre ne, je tu Škola nosenia, ktorá okrem toho že školí vlastné nezávislé poradkyne nosenia, poskytuje poradenstvo a snaží sa zdržovať aj ostatné poradkyne. Ich zoznam a ponuku poradenstva nájdete aj na našej stránke v časti regionálne skupiny. Informácie postupne dopĺňame a upravujeme, aby boli pre vás čo najaktuálnejšie. 

"Byť poradkyňou nosenia nie je povolanie. Je to odhodlanie pomáhať a presvedčenie, že vzájomná podpora nám pomáha prekonať aj ťažké chvíle, ktoré s rodičovstvom často idú ruka v ruke."

Poradkyne robia svoju činnosť s láskou a sú oporou pre mamičky v tom najzraniteľnejšom období. No aj ony samé potrebujú oporu a podporu a tú najlepšie nájdu v skupine iných žien, ktoré svojou empatiou a ústretovosťou podporujú tvorivé a vnímavé prostredie, v ktorom si vzájomne radia a pomáhajú si.

Kurzy pre poradkyne nosenia sú určené pre mamičky, ktoré už majú vlastné skúsenosti s nosením. Každý kurz je rozdelené na dva celky - teoretická a praktická časť. 

V našej ponuke nájdete kurzy zamerané na rôzne témy:

Nosenie v šatke - kompletný kurz pre poradkyne nosenia

Ergonomický nosič - kompletný kurz pre poradkyne nosenia

Nosenie v Ring Slingu - doplnkový kurz pre poradkyne ŠN

Zdravé nosenia - doplnkový kurz pre poradkyne ŠN


Cena kurzov je 110€ 

Kurzy prebiehajú online v skupine. Ak má poradkyňa možnosť zúčastniť sa osobne, prebieha druhý celok - praktická časť - osobne v Bratislave v ateliéri na Mlynarovičovej 2.

V prípade záujmu o súkromný kurz, je cena  140€.

Prihlasovanie na kurzy nájdete v časti Kurzy pre poradkyne.


Jednotlivé celky kurzov sa dajú kombinovať. V prípade, že poradkyňa absolvuje jeden celý kurz (zložený z teoretickej aj praktickej časti) prejde záverečným asistovaným poradenstvom a získa potvrdenie o absolvovaní kurzu, môže na predchádzajúci kurz nadviazať na ďalšom. Vtedy jej postačuje prihlásiť sa len na druhú praktickú časť, ktorá je spoplatnená samostatne. Môže si teda napríklad po absolvovaní kurzu Nosenie v šatke doplniť vedomosti z praktickej časti Egonomický nosič a nosenie v Ring Slingu.