Kódex poradkyne nosenia

Práca poradkyne nosenia je veľakrát skôr poslaním.

Náplň jej práce, náplň poradenstva, ani zďaleka nezahŕňa len samotné nosenie. Patrí k tomu aj dojčenie, vzťahová väzba, látkovanie alebo bezplienková komunikačná metóda,  spoločné spanie a rôzne iné témy. 

Nie je to len o tom, že pár krát naviaže šatku alebo nosič a hneď je z nej odborník na nosenie. Poradkyne nosenia sú vyškolené ženy-mamičky, ktoré majú vlastné skúsenosti s nosením detí a celkovo so starostlivosťou o dieťatko, vzdelávajú sa priebežne v tejto oblasti a hľadajú pre mamičky vhodné alternatívy, vyhovujúce meniacim sa potrebám bábätka a aj mamičky.  Pomáhajú mamičku na jej ceste nosením a podporujú jej rodičovské kompetencie. 

 Akými zásadami by sa však poradkyňa mala riadiť, aby jej činnosť prinášala výsledky a mamička odchádzala z poradenstva spokojná a informovaná? Prinášame vám kódex poradkyne nosenia, ktorý jej pomáha pri napĺňaní potrieb mamičky, bábätka ale aj svojich vlastných.

  • Poradkyňa PORADÍ v otázkach ergonomického nosenia, úväzoch, výbere šatky či vhodného ergo nosiča a v otázkach príbuzných noseniu (napr. dojčenie, vzťahová väzba či bezplienkovanie v súvislosti s nosením).
  • Poradkyňa PODPORÍ prostredníctvom nosenia matky v ich materinských kompetenciách, lebo vie, že matky sú tie najvhodnejšie osoby, ktoré sa dokážu najlepšie postarať o svoje deti.
  • Poradkyňa POZNÁ zásady ergonomického nosenia detí, ako aj základné úväzy na brucho, bok a chrbát a vie ich aj správne a názorne predviesť, pričom používa svoje dieťa alebo demonštračnú-manipulačnú bábiku.
  • Poradkyňa POVZBUDÍ, keď sa nedarí, lebo vie, že sú aj chvíle ťažšie a náročnejšie, ktoré s nosením súvisia a ktoré môžu byť pre niektoré matky namáhavé a stresujúce - a ak je to v jej silách, podá pomocnú ruku.
  • Poradkyňa PRISTUPUJE k matke a jej dieťati s rešpektom a empatiou a so snahou adekvátne im pomôcť - odborne aj ľudsky, v ich špecifickej situácii. 
  • Poradkyňa POČÚVA aj malých nosencov a zbytočne ich nepreťažuje - pracuje so spolupracujúcim dieťatkom, ktoré je v kľude a nevykazuje žiadne príznaky stresu či nepokoja.
  • Poradkyňa POŽIČIA, ak môže, svoje nosiace pomôcky na nácvik a ukážku úväzov.
  • Poradkyňa POSÚVA svoj osobný rozvoj vpred, študuje a číta odborné publikácie a články o nosení, participuje na vzdelávacích aktivitách zameraných na nosenie, a tým rozširujú svoje teoretické poznatky a povedomie o nosení detí.
  • Poradkyňa POSMELÍ aj otcov, poprípade iných členov blízkej rodiny v ich snahe a pokusoch o nosenie dieťatka, a tým aj v budovaní a prehlbovaní ich vzťahu s dieťatkom.
  • Poradkyňa PAMÄTÁ aj na svoje potreby a potreby svojej rodiny, lebo vie, že len vtedy, keď bude ona sama v pohode a v rovnováhe, budú mať z jej poradenstva osoh a prínos ostatní.