Poradkyňa nosenia

Kto je to vlastne poradkyňa nosenia? 

Je to žena, matka, ktorá má osobné skúsenosti s ergonomickým nosením detí, vzťahovou väzbou, teoretické aj praktické vedomosti a skúsenosti s učením nosenia. Priebežne sa vzdeláva v tejto oblasti, absolvovala školenie a kurzy ohľadom nosenia detí a je schopná a kompetentná odovzdávať svoje vedomosti a zručnosti ďalej. Dodržiava kódex poradkyne nosenia a aktívne sa venuje poradenstvu nosenia osobne, online alebo prostredníctvom kurzov. 


Zoznam poradkýň Školy nosenia OZ

Nájdite svoju poradkyňu nosenia. Stačí ak ju oslovíte prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý nájdete v jej vizitke a ona vám čo najskôr odpovie.