Európsky a Medzinárodný týždeň nosenia detí

Nosenie detí sa stalo každodennou súčasťou života tisícok rodín a rodičov, ktorým pomáha zvládať  každodenné situácie. No nie len tým, že si bábätko uviažu do šatky, nosiča či Ring Slingu. 

Nosenie nám dáva síce voľné ruky a možnosť voľnejšieho pohybu, no získavame ním oveľa viac. Prehlbujúce sa puto, vzťah, kontakt, dôveru, bezpečie, lásku, intimitu s našim bábätkom. Ale predovšetkým prehlbujeme väzbu s našim dieťatkom a učíme sa efektívnejšie reagovať na jeho potreby. To je základ budovania bezpečnej vzťahovej väzby

Už niekoľko rokov sa aj na Slovensku dva krát do roka môžu nosiaci rodičia stretnúť a osláviť svoje nosenie a tak povzbudiť aj ostatných rodičov, aby sa nebáli objaviť to čaro nosenia.

V mesiaci máj je to Európsky týždeň nosenia detí a začiatkom októbra Medzinárodný týždeň nosenia detí. S veľkou radosťou sa slovenské poradkyne a nadšenkyne nosenia pripájajú k týmto medzinárodným udalostiam a tak zviditeľňujú aj slovenským mamičkám a oteckom  rôzne možnosti nosenia.  V roku 2014 vzniklo Občianske združenie Nosma a jeho cieľom bolo propagovať nosenie detí a poskytovať rodičom pomoc a podporu. Každoročne Nosma pomáhalo zastrešovať nosiace stretnutia po celom Slovensku a bolo oporou a pomocnou rukou pre poradkyne nosenia. Aj keď v účastnosti nie je Nosma aktívne, Škola nosenia pokračuje v jeho stopách a po rokoch pandémie, kedy boli akékoľvek stretnutia nosiacich rodičov nemožné, opäť oživujeme tradíciu ETND a MTND a pomocou siete našich poradkýň prinášame opäť do miest a obcí program v rámci oslavy nosenia.