Členstvo v OZ Škola nosenia

Po úspešnom absolvovaní kurzu pre poradkyne nosenia v Škole nosenia, ktorý ste ukončili s certifikátom Poradkyne nosenia, môžete pôsobiť ako poradkyňa nosenia, robiť osobné alebo online poradenstvá a organizovať podporné stretnutia. 

Od. 01.04.2024 máte možnosť stať sa členkou OZ Školy nosenia a vďaka tomu využívať všetky novinky, ktoré sme pripravili pre naše poradkyne. Veríme, že ešte viac podporia vašu prácu v oblasti ergonomického nosenia detí.


Výhody členstva v OZ

- uverejnenie profilu poradkyne v sekcii Poradkyne ŠN 

- uverejnenie poradkyne v mape Poradkýň

- zapojenie do testing boxov

Prístup k podkladom a  tlačivám

- leták v PDF - vytlačenie na vlastné náklady, v prípade záujmu možnosť pridať sa k hromadnej objednávke

- podklad na vizitku - v prípade záujmu kompletné vypracovanie vizitiek a tlač

- podklad na GDPR - pre potreby použitia fotografií a videí na propagáciu nosenia v Škole nosenia

Zľavy v Škole nosenia a u našich partnerov


Žiadosť o členstvo v OZ Škola nosenia