Testing boxy pre členky OZ 

03.03.2024

Tu nájdete zoznam pripravovaných testing boxov pre poradkyne - členky OZ.

Výrobcov oslovujeme hromadne v menej všetkých poradkýň

Do testovacieho kolečka sa môžu zapojiť len členky OZ Škola nosenia. Výrobcov a predajcov oslovujeme v mene Školy nosenia. 

Podmienky zapojenia

- členstvo v OZ

- zdieľanie o testovaní v regionálnej skupine alebo na podpornom stretnutí na sociálnych sieťach

- poradkyňa bude mať testing box k dispozícii 2 týždne 

- uprednostňujeme poradkyne s ukončeným kurzom Ergonomický nosič

  - Škola nosenia vám v prípade potreby poskytne logo výrobcu.

  - ŠN zároveň bude zdieľať váš verejný príspevok na sociálnych sieťach, v prípade ak bude príspevok uverejnený v regionálnej skupine, ktorá je uzavretá, bude vytvorený samostatný príspevok na FB stránke Školy nosenia, s možnosťou ďalšieho zdieľania. Je potrebné s predstihom minimálne 2 týždne pred plánovanou akciou poslať podklady na email skolanosenia@gmail.com (vizuál plagátu vo formáte png štvorec, text). Nezabudnite pri vytváraní udalosti na FB použiť správny formát vizuálu.

  - V prípade uverejňovania na IG na verejnom profile, môžete využiť možnosť označenia spoluorganizátora Školu nosenia a aj výrobcu, od ktorého máte testing box. Toto zdieľanie zvyšuje hodnotu príspevku a jeho zobrazovanie na IG. Všetky komentáre a lajky sa zobrazujú súčasne u všetkých spoluorganizátorov.


  -  Po skončení podporky prosíme zaslať aspoň pár fotiek zo skúšanie, plus vyplniť recenziu na skúšané produkty.  Pre tieto účely odporúčame využiť formulár GDPR, ktorý vám mamičky na akcii podpíšu. Podpisom súhlasia s vytváraním foto a video záznamu z akcie a jeho následným použitím na účely propagácie nosenia výlučne v Škole nosenia, prípadne vás ako poradkyne. 


Plánované testovacie boxy a orientačný čas.

NoMa baby - marec, apríl

Moyo - nosiace oblečenie, - marec, apríl

Zumbucca

Zoje - marec/apríl

Neko

Qusy

Kavka

...............